Dienstenwet

MDP Advocaten BV is gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem aan de Jean-Baptiste de Ghellincklaan 31/001.

Het ondernemingsnummer is 0466.770.829, het BTW-nummer is BE 0466.770.829

Mrs. Jos Mertens, Bettina Poelemans, Antoon Erauw, Jean Cloquet en Antoon Dierick (al dan niet als vaste vertegenwoordiger van hun eenpersoonsvennootschap waarvan zij als vaste vertegenwoordiger optreden) oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van MDP Advocaten BV.

Alle andere advocaten van ons kantoor oefenen hun activiteiten uit als zelfstandige medewerkers van MDP Advocaten BV en zijn ingeschreven aan de balie van Gent.

Contactgegevens van het kantoor en de advocaten:

1. Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Het kantoor, zijn vennoten en advocaat-medewerkers zijn verzekerd voor een totaal bedrag van € 17.000.000,00. Hiervoor werden volgende verzekeringen afgesloten:
In eerste rang voor een bedrag van € 2.500.000,00 per schadegeval bij de collectieve polis burgerlijke aansprakelijkheid Amlin Europe NV, polisnummer LXX034899, onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies.
In tweede rang € 2.500.000,00 per schadegeval gewaarborgd door de polis Beroeps-aansprakelijkheid Advocaten Bijkomende waarborg 2de rang nr. 323/3.016.702/030 onderschreven bij AIG Europe.
In derde rang voor een bedrag van € 12.000.000,00 bij HDI-Gerling Verzekeringen NV, Tervurenlaan 273/1 te 1150 Brussel met polisnummer 60/72044/23_018.
De polisvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

2. Dienstverlening

U kan bij het kantoor terecht voor onder meer volgende diensten:
• Vastgoedrecht, bouw- en aannemingsrecht, zowel privé als publiek
• Overheidsopdrachtenreglementering en administratief recht
• Aansprakelijkheidsrecht (foutaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid verzekeringen, …)
• Vennootschapsrecht, fusies en overname
• Insolventie en faillissementsrecht
• Algemeen handelsrecht
• IT- en datawetgeving
• Kansspelenwetgeving
• Arbitrage
• Financieel strafrecht in samenwerking met een gespecialiseerde advocaat in strafrecht en strafprocedure
• Samenwerking met gespecialiseerde kantoren voor sociaal recht en fiscaal recht

Het kantoor maakt deel uit van LEGAL NETLINK, een internationaal samenwerkingsverband van onafhankelijke advocatenkantoren, en heeft correspondenten in gans Europa, de VS, Canada, Zuid-Amerika en Azië.

3. Informatie of klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of u een klacht heeft kan u terecht bij Mr. Bettina Poelemans of Mr. Antoon Erauw (tel.: 09/223.90.03 of bettina.poelemans@mdpadvocaten.be, antoon.erauw@mdpadvocaten.be).

4. Beroepsregels en gedragscode

Alle advocaten van het kantoor zijn ingeschreven aan de balie van Gent en zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van de Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die kunnen geraadpleegd worden op of via www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn/haar balie die kunnen geraadpleegd worden op of via www.baliegent.be.

5. Tarieven

De kosten en erelonen worden voor aanvang van een opdracht tussen de partijen overeengekomen. Indien een verzekeraar tussenkomt en deze de erelonen niet of niet volledig betaalt, dan betaalt de cliënt het (resterende) verschuldigde bedrag.

Contacteer ons