De cookie-saga eindigt nooit

De GBA publiceerde alweer nieuwe richtlijnen omtrent het gebruik van cookies op een website of app.

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit publiceerde recent een nieuwe reeks aanbevelingen omtrent cookies. Een van de meest in het oog springende zaken daarbij is dat de cookie-banner nu ook een “deny all”-knop moet hebben. Enkel een “accept all” of “wijzig instellingen”-knop wordt als onvoldoende beschouwd. De cookiesaga is hiermee dus nog altijd niet afgerond. De GBA legde eerder al boetes op in dit verband, dus een nazicht is aangeraden. Contacteer ons gerust indien u dit verder wil bespreken

Contacteer ons