Jos Mertens

Advocaat • Vennoot

Jos Mertens houdt zich bezig met vennootschaps- en verenigingsrecht, vastgoedrecht en arbitrage.

Jos Mertens is licentiaat in de rechten aan Universiteit Gent (1974) en behaalde een bijzondere licentie in het Europees recht aan de Universiteit Gent (1975).

Tevens volgde hij seminaries bij de Internationale Kamer van Koophandel van Parijs (Institute of International Business Law in Practice: International Construction Contract (november 1986) en International Arbitration (oktober 1988).

Jos Mertens is advocaat aan de balie van Gent sedert 1974. Hij is stichtend vennoot van MDP.

Hij wordt regelmatig aangesteld als arbiter in nationale en internationale arbitrages.

Jos Mertens was jarenlang faillissementscurator.

Tevens was hij Belgisch lid van het Committee on Company Law of the C.C.B.E. (the Council of the Bars and Law Societies of the European Community).

Vele jaren was hij ook voorzitter van het Europese luik van Legal Netlink Alliance - Lawyers Worldwide, a Global Organization of Independent Law Firm.

Sinds 1987 is hij eveneens plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Gent.

Jos Mertens is eveneens stichtend lid en lid van de Raad van Bestuur van de VZW I-Prof, Interprofessionele Vereniging van Notarissen, Advocaten en Beoefenaars van een Cijferberoep.

Expertise

Vennootschaps- en verenigingsrecht
M & A
Vastgoed en vastgoedpromotie
Aannemingsrecht
Nationale en internationale arbitrage

Talen

Nederlands
Frans
Engels